Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkor som du samtycker till genom att använda vår webbplats, https://www.cnfood.se.

Dessa villkor beskriver regler och regler för användning av CN Food Trading AB: s webbplats, som finns på https://www.cnfood.se.

Genom att komma åt denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte använda CN Food Trading om du inte samtycker till alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och meddelanden om ansvarsfriskrivning och alla överenskommelser: “Klient”, “Du” och “Din” hänvisar till dig, personloggen på denna webbplats och i enlighet med företagets villkor. “Företaget”, “Själv”, “Vi”, “Vårt” och “Oss”, hänvisar till vårt företag. “Parti”, “Parter” eller “Oss” hänvisar till både klienten och oss själva. Alla villkor hänvisar till erbjudandet, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen för vår hjälp till klienten på det mest lämpliga sättet för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov avseende tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för gällande lag i Sverige. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singulär, flertal, stora bokstäver och / eller han / hon eller de, tas som utbytbara och därför hänvisar till samma.

Genom att gå in på webbplatsen på https://www.cnfood.se samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och samtycker till att du är ansvarig för att följa gällande lokala lagar. Om du inte samtycker till något av dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

Kakor

Vi använder oss av kakor. Genom att komma åt CN Food Trading, gick du med på att använda kakor i överensstämmelse med CN Food Trading AB: s sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder kakor för att låta oss hämta användarens information för varje besök. Kakor används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra partner / reklampartners kan också använda kakor.

Licens

Om inget annat anges äger CN Food Trading AB och / eller dess licensgivare rättigheter för allt material på CN Food Trading. Alla rättigheter förbehålls. Du kan komma använda CN Food Trading för ditt eget personliga bruk med förbehåll för begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Publicera material från CN Food Trading
 • Sälj, hyra eller dellicens material från CN Food Trading
 • Återge, duplicera eller kopiera material från CN Food Trading
 • Omfördela innehåll från CN Food Trading

Tillstånd beviljas endast för personlig och kommersiell övergångsvisning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titeln, och under denna licens får du inte:

 • Ändra eller kopiera materialet
 • Använd materialet för kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell)
 • Försök att dekompilera eller återanvända programvara som finns på CN Food Trading AB: s webbplats
 • Ta bort några upphovsrättsliga eller andra egna notationer från materialet; eller
 • Överför materialen till en annan person eller “spegla” materialen på någon annan server.
 • Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av CN Food Trading AB när som helst. När du har avslutat din visning av dessa material eller vid upphörandet av denna licens måste du förstöra allt nedladdat material som du har, oavsett i elektroniskt eller tryckt format.

Detta avtal börjar omedelbart efter användning av vår webbplats.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa områden på webbplatsen. CN Food Trading AB filtrerar inte, redigerar, publicerar eller granskar kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från CN Food Trading AB, dess ombud och / eller anknytningar. Kommentarer återspeglar åsikter och tankar från den person som publicerar sina åsikter och tankar. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar är CN Food Trading AB inte ansvarig för kommentarerna eller för ansvar, skador eller utgifter som orsakats och / eller lidit till följd av användning av och / eller publicering av och / eller utseende på Kommentarer på denna webbplats.

CN Food Trading AB förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort alla kommentarer som kan betraktas som olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du garanterar och föreställer att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke för att göra det;
 • Kommentarerna invaderar inte någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke för tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, skadligt, kränkande, otillbörligt eller på annat sätt olagligt material som är en invasion av privatlivet
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att söka eller marknadsföra affärsverksamhet eller anpassade eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig aktivitet.

Du ger härmed CN Food Trading AB en icke-exklusiv licens för att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkning till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Distributörer av online-kataloger kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och
 • Systemomfattande ackrediterade företag förutom att icke-vinstdrivande organisationer, välgörenhetsgallerior och välgörenhetsorganisationer som får inte länka till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) innebär inte falskt sponsring, godkännande eller godkännande av den kopplande parten och dess produkter och / eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända konsument- och / eller företagsinformationskällor;
 • dot.com webbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • distributörer av online-kataloger;
 • internetportaler;
 • bokförings-, advokat- och konsultföretag; och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken skulle inte få oss att se negativt på oss själva eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen har ingen negativ historik med oss; (c) nyttan för oss från synligheten av hyperlänken kompenserar frånvaron av CN Food Trading AB; och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) innebär inte falskt sponsring, godkännande eller godkännande av den kopplande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserade av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till CN Food Trading AB. Vänligen ange ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt webbadressen på din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Genom att använda den enhetliga resurssökaren som är kopplad till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som är länkad till det är vettigt inom ramen och formatet på innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av CN Food Trading AB’s logotyp eller annan media kommer att tillåtas för att länka från varumärkeslicensavtalet.

iFrames

Utan förhandsgodkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar på våra webbsidor som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Innehållsansvar

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla fordringar som ökar på din webbplats. Inga länk (er) ska visas på någon webbplats som kan tolkas som skadlig, obscen eller kriminell eller som kränker, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Din integritet

Läs Integritetspolicy

Förbehåll av Rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon annan länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och dess kopplingspolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats accepterar du att vara bunden till och följa dessa länkvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är kränkande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att gör det eller att svara direkt till dig.

Vi ser till att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar att de är fullständiga eller korrekta; Vi lovar att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Ansvarsfriskrivning

I den maximala utsträckning som tillåts enligt gällande lag utesluter vi alla uppgifter, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felrepresentation;
 • begränsa någon av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 • utesluter någon av våra eller dina skulder som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på annat håll i denna ansvarsfrihet: (a) omfattas av föregående paragraf, och (b) styra alla skulder som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen, inklusive skulder som uppstår i kontrakt, i skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet .

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls är vi inte ansvariga för förlust eller skada av någon typ.

Materialet på CN Food Trading AB: s webbplats tillhandahålls på “som det är” -baserats. CN Food Trading AB gör inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed nekar och förnekar alla andra garantier inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång i egendom eller annan kränkning av rättigheter .

Begränsningar

CN Food Trading AB eller dess leverantörer har under inga omständigheter ansvar för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda materialet på CN Food Trading AB: s webbplats, även om CN Food Trading AB eller en auktoriserad representant för CN Food Trading AB har meddelats muntligt eller skriftligt om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följd- eller tillfälliga skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

Materials noggrannhet

Materialet som visas på CN Food Trading AB: s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. CN Food Trading AB garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekta, fullständiga eller aktuella. CN Food Trading AB kan när som helst utan föregående meddelande göra ändringar i materialet på sin webbplats. CN Food Trading AB kommer att sträva efter att se till att allt material är korrekt och uppdaterat efter vår bedömning.

Ändringar

CN Food Trading AB kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den existerande versionen av dessa användarvillkor.

Gällande lag

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar och du underkänner oåterkalleligt domstolarnas exklusiva jurisdiktion i den staten eller den platsen.